Home Pengurus-Pamekasan

Pengurus-Pamekasan

by admin

DEPAN | PENGURUS | TELP | PENDAFTARAN | DONASI

Pembina: Ust. Ihya Ulumuddin
Pengawas: Ust. Ahmadi, S.Pd.I
Mudir: Ust. Jamaludin, M.Pd.
Wadir Kepesantrenan: Ust. Fauzan Ibrahim
Wadir Bid. Pendidikan Formal dan Diniyah: Ust. Rahmat, S.E
Wadir Kerumahtanggaan: Ust.Fauzan Ibrahim
Sekretaris: Ust. Fathor, S.HI
Bendahara: Ust. Fathor, S.HI
Musrif: KH. Fahrur Rosyi, S.Pd.I